สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งสินค้าฟรีจากญี่ปุ่นถึงบ้านคุณ

Yellow strip - Takabe

Yellow strip - Takabe

Regular price 0 ฿

Tax included.

åÊåÊåÊåÊåÊ ThisåÊ fish åÊhasåÊ fins åÊandåÊ a åÊgolden tail. åÊGoodåÊ foråÊ RobataåÊ yakiåÊ tastes good.
åÊ InåÊ theåÊ summer, and with a round face, theåÊ greens åÊandåÊ greensåÊ will greetåÊ theåÊ seasonåÊ from åÊspring to summer. The English name is "Yellow stripe". EatingåÊ theseåÊ fishåÊ IsåÊ limited to burning with salt. Stir-fried Salt and Baked Beans Comes with citrus fruits and other radish.

Yellow strip