Akita Beef byเลิศทิพย์

สุดยอดวัตถุดิบที่ Chef Gigg เลือกใช้ เนื้อ Akita Wagyu ญี่ปุ่น วัตถุดิบ Signature เมนู “ข้าวคลุกกะเพราเนื้ออาคิตะ วากิว” ของร้านเลิศทิพย์ By Chef Gigg

12 Comments

bp

mlPJSjANcTM

By bpPTZVWqlSU

Nov 09, 2020

no

jpUeHVvJqa

By nowmdFXpKqCQt

Oct 26, 2020

Rb

HrdgBSNZnYVORoX

By RbJGWzhpK

Oct 26, 2020

JR

EhUJTNra

By JRXYzsiTFtDBxj

Sep 30, 2020

ZF

QZXPIJxEesmLolGN

By ZFqDuamfLNhTlvPR

Sep 30, 2020

Leave a comment

Archive
Recent Post

Akita Beef ...

May 06, 2020

“Akita Beef...

Apr 21, 2020

Akita Beef[...

Apr 21, 2020

Akita Beef ...

Apr 21, 2020
Tags