Akita Beef[A5] NobleMono x Fillets

Akita beef

“Akita Wagyu[A5] เนื้อเศรษฐี หมื่นล้าน”
สุดยอดเนื้อวากิวญี่ปุ่น จากเมืองAkita ยืนยันด้วยคุณภาพ ที่ให้การยอมรับมากสุดตลอดปี 2019 ที่ผ่านมา ว่านี้คือเนื้อที่นุ่ม รสสัมผัสละลายภายใน 1 วินาที ดึงดูดให้เซเลบริตี้เชฟระดับต้นๆ ของประเทศไทย หลงไหลใน Texture ที่ให้ความแตกต่าง พิเศษกว่าเนื้อชนิดอื่น...ที่เคยสัมผัสมา!!


Older Post Newer Post


  • eOFkoqDchMuP on

    EYTZtIAPvc

  • wvItFHEapxJgu on

    ALVmEPYs


Leave a comment