NobleMono x Tenyuu Grand

Noblemono จัดหนักกว่าเดิม” กับ Bluefin Tuna น้ำหนักกว่า 100 กิโลกรัม ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นให้แก่ร้านอาหารญี่ปุ่นสุดพรีเมี่ยม ชื่อดัง กลางกรุงเทพมหานคร ในงาน Bluefin Tuna Cutting Show ภายในร้าน Tenyuu Grand สาทร ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

ขอขอบคุณ ร้าน Tenyuu Grand ที่เลือกใช้สินค้าจากทาง @noblemono มาตลอด


Older Post Newer Post


Leave a comment