Frozen Boiled Hard Shell Clam
0.00 ฿
Availability: Out Of Stock
Quantity:
Add to wishlist
Buy now
Product code:
S007-FZ02-TH0014-01
NobleMono NobleMono NobleMono NobleMono NobleMono

     หอยตลับปรุงสุก คุณภาพสูง เนื้อเด้งกรอบหวานฉ่ำ ผ่านกระบวนการแช่แข็งตาม
มาตรฐานสากล เพื่อคงคุณภาพของสินค้า

 

ชื่อภาษาไทย : หอยตลับปรุงสุก แช่แข็ง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Frozen Boiled Hard Shell Clam
ส่วนประกอบ : หอยตลับ
วิธีรับประทาน : ละลายน้ำแข็งโดยใส่ไว้ในช่องแช่เย็น อุณหภูมิประมาณ 2-5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร
วิธีเก็บรักษา : - ควรเก็บใน อุณหภูมิต่ำกว่า -18°C (อยู่ได้ประมาณ 1-2 ปี)
- แช่แข็งช่องฟรีซตู้เย็น อุณหภูมิประมาณ -18°C (อยู่ได้ประมาณ 3 เดือน)
- หากมีการละลายสินค้าแล้ว ควรบริโภคให้หมดภายใน 3 วัน
อายุสินค้า : 2 Years (นับจากวันผลิต)
สารก่อภูมิแพ้ : หอย
บรรจุภัณฑ์ : 20 kg/cs
มาตรฐานการรับรอง :
แหล่งที่มา : Thailand
ฤดูกาลสินค้า : January - April