Frozen chestnut Paste
0.00 ฿
Availability: Out Of Stock
Quantity:
Add to wishlist
Buy now
Product code:
V001-FZ25-JP0053-01
NobleMono NobleMono NobleMono NobleMono NobleMono

     เนื้อเกาลัดบดละเอียด คุณภาพสูง เหมาะสำหรับนำไปเป็นส่วนผสมทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ช่วยชูรสชาติวัตถุดิบหลัก ผ่านกระบวนการแช่แข็งตาม
มาตรฐานสากล เพื่อคงคุณภาพของสินค้า

 

ชื่อภาษาไทย : เนื้อเกาลัดบดละเอียด แช่แข็ง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Frozen Chestnut Paste
ส่วนประกอบ : เกาลัด
วิธีรับประทาน : ละลายน้ำแข็งโดยใส่ไว้ในช่องแช่เย็น อุณหภูมิประมาณ 2-5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร
วิธีเก็บรักษา : - ควรเก็บใน อุณหภูมิต่ำกว่า -18°C (อยู่ได้ประมาณ 1-2 ปี)
- แช่แข็งช่องฟรีซตู้เย็น อุณหภูมิประมาณ -18°C (อยู่ได้ประมาณ 3 เดือน)
- หากมีการละลายสินค้าแล้ว ควรบริโภคให้หมดภายใน 3 วัน
อายุสินค้า : 2 Years (นับจากวันผลิต)
สารก่อภูมิแพ้ : เกาลัด
บรรจุภัณฑ์ :
มาตรฐานการรับรอง :
แหล่งที่มา : Japan
ฤดูกาลสินค้า :