Frozen Glutinous Rice Flour, Gyuhi
0.00 ฿
Availability: Out Of Stock
Quantity:
Add to wishlist
Buy now
Product code:
V001-FZ25-JP0057-01
NobleMono NobleMono NobleMono NobleMono NobleMono

     ส่วนผสมตั้งต้นของอาหารหลายชนิดที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งโมจิในอัตราส่วนที่ลงตัว คุณภาพสูง ผ่านกระบวนการแช่แข็งตามมาตรฐานสากล เพื่อคงคุณภาพของสินค้า

 

ชื่อภาษาไทย : กิวฮิ แช่แข็ง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Frozen Glutinous Rice Flour, Gyuhi
ส่วนประกอบ : แป้งข้าวเหนียว / น้ำตาล / น้ำ / แป้งมันฝรั่ง หรือแป้งข้าวโพด
วิธีรับประทาน : ละลายน้ำแข็งโดยใส่ไว้ในช่องแช่เย็น อุณหภูมิประมาณ 2-5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร
วิธีเก็บรักษา : - ควรเก็บใน อุณหภูมิต่ำกว่า -18°C (อยู่ได้ประมาณ 1-2 ปี)
- แช่แข็งช่องฟรีซตู้เย็น อุณหภูมิประมาณ -18°C (อยู่ได้ประมาณ 3 เดือน)
- หากมีการละลายสินค้าแล้ว ควรบริโภคให้หมดภายใน 3 วัน
อายุสินค้า : 2 Years (นับจากวันผลิต)
สารก่อภูมิแพ้ : แป้ง
บรรจุภัณฑ์ :
มาตรฐานการรับรอง :
แหล่งที่มา : Japan, Kyoto
ฤดูกาลสินค้า :